Начало

Новини

Бизнесът в Бургас се запозна с условията за кандидатстване по операция „Умения“ на ОПРЧР

Бизнесът в област Бургас се запозна с условията за кандидатстване по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Десетки фирми и консултанти се включиха в Информационния ден, който се проведе в Експозиционен център „Флора“. С финансиране от операция „Умения“ работодатели могат да провеждат специфични обучения на свои служители, свързани с конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетентности. Освен заети, обучения могат да преминат и безработни и неактивни лица. При обучение на безработни или неактивни лица, се дава допълнителен стимул за работодателя да остави обучаващия се на работа, като по проекта се поемат осигуровките на служителя през първите 6 месеца.

Общият бюджет на процедурата „Умения“ е 30 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения по електронен път е 3 май 2019 г. Минималният праг на проектите е 15 000 лева, а максималният – 3,9 млн. лева. В зависимост от големината на предприятието, което кандидатства – дали е микро-, малко, средно или голямо предприятието, съфинансирането е различен процент.

„В момента нивата на безработицата в България са рекордно ниски, има повишаване на заетостта, но предизвикателствата на пазара на труда са липсата на кадри и липсата на квалифицирани кадри“, заяви при откриването на Информационния ден заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница Русинова. Тя допълни, че Бургас е един от градовете с най-ниска безработица в страната, но въпреки това почти няма работодател, който да не се е оплаквал от липсата на кадри. Според нея операция „Умения“ е допълнителен стимул за работодателите. „Ако дадено предприятие има нови машини или специализирана поточна линия, която е по нова технология, със средства от операция „Умения“ може да обучи персонала си“, коментира Русинова.

За първи път се дава възможност за комбиниране на трите вида обучения в рамките на един проект – обучения за специфично работно място, за придобиване на ключови компетентности или за повишаване на професионалната квалификация. Има възможност и за партньорства между предприятията – например по-голямо предприятие може да обучи свои служители, както и тези на партньора – микро предприятие.