Начало

Новини

Безвъзмездни средства за пътуване, за стартъпи до „Седмицата на иновациите“ в Осло

Стартъпите в България и Румъния са поканени на „Норвегия и Седмицата на иновациите“ в Осло на 26-29 септември 2022 г. Безвъзмездните средства за пътуване са отворени за всички стартиращи предприятия, които преди това са кандидатствали за финансиране чрез безвъзмездните средства за ЕИП и Норвегия.

 Седмицата на иновациите в Осло (OIW) се провежда на 26—29 септември 2022 г. OIW е отлично място за предприятията в Европа да се срещнат с бизнеси, стартиращи компании, специалисти по мащаб, изследователи и инвеститори в Норвегия.  Kомпаниите могат да се регистрират и кандидатстват за безвъзмездни средства за пътуване чрез регистрацията на уебсайта на събитието.

Кандидатстването става с регистрация в събитието и създаване на профил. Информацията, включена в този профил, ще бъде основите на подбора. Иновация Норвегия, като оператор на програмите за ЕИП и Норвегия Грантс в България и Румъния, ще избере до 10 бизнеса от България и 10 от Румъния за безвъзмездни средства за пътуване.

Критерии за подбор:

  • Създаден  профил в  B2Match платформата до крайния срок за регистрация на 14 септември 2022 г. от името на вашата стартираща компания.
  • Вашата стартъп компания има подадено отговарящо на условията заявление за безвъзмездни средства за проекти на една отворена от EEA и Norway Grants покана за стартиране, или през ноември 2021 г. (България и Румъния), или през юли 2022 г. (Румъния).

Иновация Норвегия ще избере участници въз основа на информацията, предоставена във Вашите отговори на въпросите във формуляра за регистрация. Тези въпроси са по-долу (критерии за качество).

– Описание на вашата фирма.

– Описание на вашия продукт или проект идея.

– Описание на причината, поради която бихте искали да присъствате на Седмицата на иновациите в Осло и това събитие.

– Описание на партньорите, с които бихте искали да се срещнете на тези събития, планове за сътрудничество и каква роля би имал един партньор в развитието на вашия продукт или проектна идея.

източник: innovasjonnorge.no