Начало

Новини

Актуално по Национална Програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.

Напомняме ви, че утре- 01.04.2022г. изтича крайния срок за подаване на заявления по мярка на ДФЗ – „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от НППЛВС 2019-2023.  Допустими по процедурата са производители, които са физически или юридически лица, или група/организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на на Закона за виното и спиртните напитки. Предвидения бюджет за тази година е 4 473 470,19 лева с интензитет на финансиране до 90% от разходите за изпълнение на всяка конкретна дейност, на база определени цени.

Също от утре, 01.04.2022г. стартира прием на заявления по мярка на ДФЗ „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023. Допустими по процедурата са предприятия вписани като винопроизводители в лозарския регистър, както и организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде. Предвидения бюджет по мярката за 2022г. е 7 129 416,90 лева. Интензитет на финансиране е както следва:

-Микро-, малки и средни предприятия получават до 70 %

-Големи предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 35 %

-Големи предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 %.

https://cccinfo.bg/category/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd/page/2/#&gid=1&pid=1