Начало

Новини

Актуализиран Индикативен График за 2017г. по ПРСР

Държавен Фонд Земеделие публикава актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 за календарната 2017г. Дългоочаквани и обсъждани подмерки като 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" и 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" се очаква да отворят към края на годината, съответно септември за 4.2 и декември за 6.4.1. Друга интересна подмярка, която се очаква да отвори август месец е Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери".

 

Подробен актуализиран индикативен график може да намерите тук: Актуализиран индикативен график 2017